କଥାରେ ଅଛି, ଯେମିତି ସକାଳ, ସେମିତି ଦିନ । ତେଣୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମ ମନକୁ ସକାରତ୍ମକ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର । ଦେବ-ଦେବୀ, ନଦ-ନଦୀ, ଗ୍ରହ-ନକ୍ଷତ୍ର, ମୁନୀ-ଋଷି, ରାଜା-ମହାରାଜା, ପାହାଡ-ପର୍ବତ, ଶୃତି-ସ୍ମୃତି ଆଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକମ୍କୁ ପାଠ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

 

 

 

 

 


ମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକମ୍

 

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ୟସ୍ୟ ପରିଗ୍ରହଃ କମଲଭୂଃ ସୂନୁର୍ଗରୁତ୍ମାନ୍ ରଥଃ
ପୌତ୍ରଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରବିଭୂଷଣଃ ସୁରଗୁରୁଃ ଶେଷଶ୍ଚ ଶୟ୍ୟାସନଃ ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଂ ବରମନ୍ଦିରଂ ସୁରଗଣା ୟସ୍ୟ ପ୍ରଭୋଃ ସେବକାଃ
ସ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ-କୁଟୁମ୍ବ-ପାଲନପରଃ କୁର୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ । ।୧

ବ୍ରହ୍ମା-ବାୟୁ-ଗିରୀଶ-ଶେଷ-ଗରୁଡା ଦେବେନ୍ଦ୍ର-କାମୌ ଗୁରୁଃ
ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କୌ ବରୁଣାଽନଲୌ ମନୁ-ୟମୌ ବିତ୍ତେଶ-ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରୌ ।
ନାସତ୍ୟୌ ନିଋର୍ତିଃ ମରୁଦ୍ଗଣୟୁତାଃ ପର୍ଜନ୍ୟ-ମିତ୍ରାଦୟଃ
ସ-ସ୍ତ୍ରୀକାଃ ସୁରପୁଙ୍ଗବାଃ ପ୍ରତିଦିନଂ କୁର୍ବନ୍ତୁ ବୋ ମଙ୍ଗଲମ୍ । ।୨

ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର-ପରାଶରୌଃ ଭୃଗବୋଽଗସ୍ତ୍ୟଃ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଃ କ୍ରତୁଃ
ଶ୍ରୀମାନତ୍ରି-ମରୀଚି-କୌତ୍ସ-ପୁଲହାଃ ଶକ୍ତିର୍ବସିଷ୍ଠୋଽଙ୍ଗିରାଃ ।
ମାଣ୍ଡବ୍ୟୋ ଜମଦଗ୍ନି-ଗୌତମ-ଭରଦ୍ୱାଜାଦୟସ୍ତାପସାଃ
ଶ୍ରୀମଦ୍ବିଷ୍ଣୁ-ପଦାବ୍ଚଭକ୍ତି-ନିରତାଃ କୁର୍ବନ୍ତୁ ବୋ ମଙ୍ଗଲମ୍ । ।୩

ମାନ୍ଧାତା ନହୁଷୋଽମ୍ବରୀଷ-ସଗରୌ ରାଜା ପୃଥୁର୍ହୈହୟଃ
ଶ୍ରୀମାନ୍ ଧର୍ମସୁତୋ ନଲୋ ଦଶରଥୋ ରାମୋ ୟୟାତିର୍ୟଦୁଃ ।
ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଶ୍ଚ ବିଭୀଷଣଶ୍ଚ ଭରତଶ୍ଚୋତ୍ତାନପାଦଧ୍ରୁବାଃ
ଇତ୍ୟାଦ୍ୟା ଭୁବି ଭୂଭୁଜଃ ପ୍ରତିଦିନଂ କୁର୍ବନ୍ତୁ ବୋ ମଙ୍ଗଲମ୍ । ।୪

ଶ୍ରୀମେରୁର୍ହିମବାଁଶ୍ଚ ମନ୍ଦରଗିରିଃ କୈଲାସଶୈଲସ୍ତଥା
ମାହେନେ୍ଦ୍ରା ମଲୟଶ୍ଚ ବିନ୍ଧ୍ୟ-ନିଷଧୌ ସିଂହସ୍ତଥା ରୈବତଃ ।
ସହ୍ୟାଦ୍ରିର୍ବର-ଗନ୍ଧମାଦନଗିରିଃ ମୈନାକ-ଗୋମନ୍ତକାଃ
ଇତ୍ୟାଦ୍ୟା ଭୁବି ଭୂଭୁଜଃ ପ୍ରତିଦିନଂ କୁର୍ବନ୍ତୁ ବୋ ମଙ୍ଗଲମ୍ । ।୫

ଗଙ୍ଗା ସିନ୍ଧୁ-ସରସ୍ୱତୀ ଚ ୟମୁନା ଗୋଦାବରୀ ନର୍ମଦା
କୃଷ୍ଣା ଭୀମରଥୀ ଚ ଫଲ୍ଗୁ-ସରୟୂଃ ଶ୍ରୀଗଣ୍ଡକୀ ଗୋମତୀ ।
କାବେରୀ-କପିଲା-ପ୍ରୟାଗ-ବିନତା-ବେତ୍ରାବତୀତ୍ୟାଦୟୋ
ନଦ୍ୟଃ ଶ୍ରୀହରିପାଦପଙ୍କଜଭବାଃ କୁର୍ବନ୍ତୁ ବୋ ମଙ୍ଗଲମ୍ । ।୬

ବେଦାଶ୍ଚୋପନିଷଦ୍ଗଣାଶ୍ଚ ବିବିଧାଃ ସାଙ୍ଗାଃ ପୁରାଣାନ୍ୱିତାଃ
ବେଦାନ୍ତା ଅପି ମନ୍ତ୍ର-ତନ୍ତ୍ର-ସଂହିତାସ୍ତର୍କ-ସ୍ମୃତୀନାଂ ଗଣାଃ ।
କାବ୍ୟାଲଙ୍କୃତି-ନୀତିନାଟକଗଣାଃ ଶବ୍ଦାଶ୍ଚ ନାନାବିଧାଃ
ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୋର୍ଗୁଣରାଶି-କୀର୍ତ୍ତନକରାଃ କୁର୍ବନ୍ତୁ ବୋ ମଙ୍ଗଲମ୍ । ।୭
ଆଦିତ୍ୟାଦି-ନବଗ୍ରହାଃ ଶୁଭକରା ମେଷାଦୟୋ ରାଶୟୋ
ନକ୍ଷତ୍ରାଣି ସ-ୟୋଗକାଶ୍ଚ ତିଥୟସ୍ତଦ୍ଦେବତାସ୍ତଦ୍ଗଣାଃ ।
ମାସାବ୍ଦା ଋତବସ୍ତଥୈବ ଦିବସାଃ ସନ୍ଧ୍ୟାସ୍ତଥା ରାତ୍ରୟଃ
ସର୍ବେ ସ୍ଥାବର-ଜଙ୍ଗମାଃ ପ୍ରତିଦିନଂ କୁର୍ବନ୍ତୁ ବୋ ମଙ୍ଗଲମ୍ । ।୮

ଇତ୍ୟେତଦ୍ବର-ମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକମିଦଂ ଶ୍ରୀବାଦିରାଜେଶ୍ୱରୈଃ
ବ୍ୟାଖ୍ୟାତଂ ଜଗତାମଭୀଷ୍ଟଫଲଦଂ ସର୍ବାଽଶୁଭ-ଧ୍ୱଂସନମ୍ ।
ମାଙ୍ଗଲ୍ୟାଦି-ଶୁଭକ୍ରିୟାସୁ ସତତଂ ସନ୍ଧ୍ୟାସୁ ବା ୟଃ ପଠେଦ୍
ଧର୍ମାର୍ଥାଦି-ସମସ୍ତ-ବାଂଛିତଫଲଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତ୍ୟସୌ ମାନବଃ । ।୯

ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ବାଦିରାଜବିରଚିତଂ ମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ । ।

 

January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3