ଭଗବାନ୍ କ’ଣ ଅଛନ୍ତି!
ଅନେକ ସମୟରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସତରେ କ’ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି । ସତରେ ତାଙ୍କୁ କ’ଣ କିଏ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି? ନା କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର, ଲୋକକଥା ଏବଂ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନ ଭରି ରହିଛନ୍ତି!
ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିନେ ପଚାରିଥିଲେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ । ପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତରରେ ସାଧୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୋତେ ତ ଦେଖିପାରୁଛ! ବାସ! ଏ ହିଁ ଭଗବାନ୍ । ସାଧୁଙ୍କ ଏଭଳି ଉତ୍ତରରେ କିଛି ଯୁବକ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲେ, ହେଇ ଦେଖ! ଇଏ ବି ଆଉ ଜଣେ ତଥାକଥିତ ସାଧୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ୍ ସଜେଇଲାଣି । ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ ପୁଣି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନପାରିବ ସେତବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ । କାରଣ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ସ୍ରଷ୍ଟା କେବେହେଲେ ଭିନ୍ନ ନୁହଁନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ବିନା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ତିଷ୍ଟିରହିପାରିବ ନାହିଁ ।  ତେଣୁ, ସୃଷ୍ଟିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟରୁ ସ୍ରଷ୍ଟାର ମହାନତାକୁ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କର । ଯେଭଳି ମାଟି ବିନା ମାଟିରେ ତିଆରି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବା ମାଟି ଦୀପ, ମାଟି କୁଣ୍ଡ ଆଦି କ୍ଷଣେ ହେଲେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟି । ଏହା ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ମାଟିକୁ ଦେଖିନପାର ତେବେ ତୁମଠାରୁ ବଡ ନିର୍ବୋଧ  ଆଉ ବା କିଏ?

March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31