ଭଗବାନ୍ କ’ଣ ଅଛନ୍ତି!
ଅନେକ ସମୟରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସତରେ କ’ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି । ସତରେ ତାଙ୍କୁ କ’ଣ କିଏ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି? ନା କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର, ଲୋକକଥା ଏବଂ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନ ଭରି ରହିଛନ୍ତି!
ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିନେ ପଚାରିଥିଲେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ । ପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତରରେ ସାଧୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୋତେ ତ ଦେଖିପାରୁଛ! ବାସ! ଏ ହିଁ ଭଗବାନ୍ । ସାଧୁଙ୍କ ଏଭଳି ଉତ୍ତରରେ କିଛି ଯୁବକ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲେ, ହେଇ ଦେଖ! ଇଏ ବି ଆଉ ଜଣେ ତଥାକଥିତ ସାଧୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ୍ ସଜେଇଲାଣି । ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ ପୁଣି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନପାରିବ ସେତବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ । କାରଣ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ସ୍ରଷ୍ଟା କେବେହେଲେ ଭିନ୍ନ ନୁହଁନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ବିନା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ତିଷ୍ଟିରହିପାରିବ ନାହିଁ ।  ତେଣୁ, ସୃଷ୍ଟିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟରୁ ସ୍ରଷ୍ଟାର ମହାନତାକୁ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କର । ଯେଭଳି ମାଟି ବିନା ମାଟିରେ ତିଆରି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବା ମାଟି ଦୀପ, ମାଟି କୁଣ୍ଡ ଆଦି କ୍ଷଣେ ହେଲେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟି । ଏହା ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ମାଟିକୁ ଦେଖିନପାର ତେବେ ତୁମଠାରୁ ବଡ ନିର୍ବୋଧ  ଆଉ ବା କିଏ?

January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3