ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସିନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ  । ମୁଁ  ଆସିଛି ନିଜ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ; ଯଦି ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ  ।

January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3