ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସିନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ  । ମୁଁ  ଆସିଛି ନିଜ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ; ଯଦି ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ  ।

March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31